yourbar.com
Kooli tutvustus
ENGLISH
Dokumendid
Koolielu
Projektitöö
MTÜ Oma Kool
Teenused
Kontakt
Hoolekogu
Partnerid
E-MAIL
- - - - - - -
Üldsätted PDF Trüki E-kiri

1.1      Võru Järve Kooli õppekava on Võru Järve Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument. Kooli õppekava koostamisel on lähtutud PGS-st, EV HTM määrustest, toimetuleku riiklikust õppekavast, hoolduskooli õppekavast.

1.2      Võru Järve Kooli õppekava terviktekst on kooli raamatukogus köidetuna kättesaadav.

1.3      Õppekava koostamise ja arendamise töös osalevad kõik pedagoogid.

1.4      Õpetaja koostab Võru Järve Kooli õppekava üldosa ja ainekava alusel igal õppeaastal töökava kõikidele klassidele, kus ta õpetab.

1.5      Igale õpilasele koostatakse individuaalne õppekava.

1.6      Võru Järve Kooli õppekavas on üldosa ja ainekavad.

 
< Eelmine   Järgmine >