yourbar.com
Kooli tutvustus
ENGLISH
Dokumendid
Koolielu
Projektitöö
MTÜ Oma Kool
Teenused
Kontakt
Hoolekogu
Partnerid
E-MAIL
- - - - - - -
Lapsehoiuteenus PDF Trüki E-kiri

 

Lapsehoiuteenuse osutamise tegevusluba

Teenuste hinnad  

Raske ja sügava puudega laste tugiteenuste avaldus     *.docx      *.rtf      *.pdf

Lapsehoiuteenusele saamiseks palume võtta ühendust Võru Järve Kooli direktoriga 52 87 168, et kokku leppida teenuse aeg. 


Lapsehoiuteenus - tund - 6,30


 

 

 

 

 

Õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste päevakava laste järelevalve/lapsehoiuteenuse raames.

Võrus on teenuse osutamiseks planeeritud vajadusel 5 tööpäeva nädalas. Põhiliselt vanemate tööajal 7.30-17.30 või eelneval kokkuleppel nädalavahetustel, pärast koolitunde, koolivaheaegadel, õhtuti või ööpäevaringselt.

Vanemate hoolduskoormuse vähendamiseks korraldatakse asutuses õppekava toetavaid õppekavaväliseid arendavaid tegevusi hoiuteenuse raames.

Ööpäevaringne hoiuteenus raske ja sügava puudega lastele.

Teenuse algusaeg esmaspäeval kell 7.30 lõpuaeg reedel kell 17.30.

Päevahoid raske ja sügava puudega lastele, esmaspäevast reedeni igapäevaselt 8 tundi vahemikus  7.30 – 17.30. või eelneval kokkuleppel nädalavahetustel, pärast koolitunde, koolivaheaegadel, õhtuti või ööpäevaringselt.

Laste kasutada on arendavad mängud, raamatud, erinevad vahendid liikumisaktiivsuse arendamiseks, rütmipillid, taju arengut stimuleerivad muusikavahendid,, IT vahendid, kommunikatsiooni toetavad vahendid (BoardMarker programmid, suhtlusraamatud, suhtlustahvlid, kommunikaator jne). Lisaks on võimalik kasutada loovteraapia vahendeid ja arendavaid mänguasju vaba aja sisustamiseks. Olemas on 1 tõstukiga voodi, aspiraator, mähkimislaud invatualetis, puhketoad, füüsilise puudega laste tõstmiseks seljatoed.

VJK töötajad on läbinud esmaabikoolituse ning töötanud pikaajaliselt raske ja sügava puudega erivajadusega lastega.

Hoius oleva lapse päevakava õppetöövälisel ajal enne ja pärast koolitunde 2016/2017 õppeaasta

07.30

Saabumine VJK-sse hommikusuhtlus, vajadusel hügieenitoimingud.

08.05 – 11.45

Õppetöö vastavalt päevakavale/tunniplaanile

11.45 – 12.50

Lõuna

12.50 – 14.30

Õppetöö vastavalt päevakavale/tunniplaanile

14.30

Mängulised tegevused ruumis ja õuealal.

17.30

Teenuselt lahkumine, vajadusel tee joomine, küpsised jne.

17.30

Õhtusöök (ööpäevaringsel hoiuteenusel viibijaile). Hügieenitoimingud.

21.00

Öörahu.

06.30

Ärkamine ja hügieenitoimingud.

07.30

Hommikusöök.

Hoius oleva lapse päevakava õppetöövälisel ajal koolivaheaegadel 2016/2017 õppeaastal

07.30

Saabumine VJK-sse hommikusuhtlus, vajadusel hügieenitoimingud.

09.00

Tee joomine, küpsised jne.

10.00

Mängulised tegevused ruumis ja õuealal.

12.30

Lõuna. Hügieenitoimingud, puhkeaeg.

14.00

Mängulised tegevused ruumis ja õuealal.

16.00-17.30

Teenuselt lahkumine, vajadusel tee joomine, küpsised jne.

17.30

Õhtusöök (ööpäevaringsel hoiuteenusel viibijaile). Hügieenitoimingud.

21.00

Öörahu.

06.30

Ärkamine ja hügieenitoimingud.

07.30

Hommikusöök.

Võru Järve Koolis  toimivad teenused on järgmised:

·         Pikapäevarühm/järelevalve õppetöövälisel ajal: vanemate hoolduskoormuse vähendamiseks ja töölkäimise soodustamiseks alates kooli asutamisest 1996.

·         Ööpäevaringne järelevalve vastavalt vajadusele - aastast 2003.

·        Sügava puudega erihooldust vajava õpilase ööpäevaringne hooldamine esmaspäevast reedeni asutuses, vajadusel kodus, haiglas -  aastast 2013.

·         õpilaste järelevalve koolivaheaegadel.

·         Lapsehoiuteenus ja hoiukoduteenus aastast 2014.

Võru Järve Koolis teenindab kooliarst ja õde, vajadusel tehakse koostööd omavalitsuse perearstidega ja erandolukordadel kiirabi (asub linna piires).

Teenuse mahtusid on võimalik paindlikult suurendada mõlemas asukohas vastavalt kvalifitseeritud tööjõu leidmisele. Mõlemal teenuse asukohal on õigus pakkuda lapsehoiuteenust korraga kuni 10 lapsele.

Teenuse korraldamine lähtub pere vajadustest.

Teenuse osutamist saab korraldada õppetöövälisel ajal enne ja pärast tunde, koolivaheaegadel või nädalavahetustel. Vajadusel pakutakse teenust lapse kodus Võru linna piirides.
 
< Eelmine   Järgmine >