yourbar.com
Kooli tutvustus
ENGLISH
Dokumendid
Koolielu
Projektitöö
MTÜ Oma Kool
Teenused
Kontakt
Hoolekogu
Partnerid
E-MAIL
- - - - - - -
Põhikiri PDF Trüki E-kiri

Põhikiri - eesti keeles

Põhikiri - inglise keeles  

 


Mittetulundusühing  Oma Kool on loodud 04.01.2002.a.

 

Organisatsiooni üldsätted on:

1. Mittetulundusühing, Oma Kool on eraomandi ja ühistegevuse põhimõtetest lähtuv omaalgatuslik vabatahtlik mittetulundusühing, mis ühendab füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes tunnustavad käesolevat põhikirja ja on valmis ühiseks koostööks vaimupuudega laste koolitingimuste parandamiseks.

2. Asukoht on Eesti Vabariik, Võru linn, Liiva 12b, 65609. Arveldusarve 10220023788014 Eesti Ühispank Tartu tn. 25, 65620 Võru, kood 401.

3. Oma Kooli eesmärgiks on vaimupuudega laste õppe- kasvatustöö tingimuste parandamine ja edendamine eluks toime tuleku õpetuse andmisel Võru maakonnas. Eesmärk võimalikult hea toimetulek iseseisvaks eluks.

4. Põhitegevused on:

 osaleda vaimupuudega õpilastele pedagoogiliste, füüsiliste või sotsiaalsete oskuste arendamiseks rehabilitatsioonile orienteeritud tegevuse ja programmide loomisel

 osaleda vaimupuudega laste koolitingimuste parandamisel (garanteerida väljaehitatud koolihoones vaimupuudega laste õpetamine vähemalt 50.aastat)

korraldada projektialast koostööd Järve Kooliga ja kooli hoolekoguga

 osaleda rahvusvahelistes organisatsioonides ja teha koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

5. Oma Kool majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

6. Oma Kool on eraõiguslik juriidiline isik tema registreerimisest seadusega sätestatud korras. Oma Koolil on iseseisev bilanss, pitsat, sümboolika ning õigus avada pangaarveid, võtta ja anda krediiti.

7. Oma Kool võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärkide saavutamiseks.

8. Oma Kool tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Oma Kool ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.

9. Oma Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, mittetulundusühingute seadusest ja muudest Eesti Vabariigi õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast, juhtorganite otsustest ning muudest ühingusisestest aktidest.

Oma Kooli juhatus on kahe liikmeline:

Reet Kangro – Võru Järve Kooli direktor, lapsevanem

Eve Morel – Võru Järve Kooli eripedagoog


 
< Eelmine