yourbar.com
Kooli tutvustus
ENGLISH
Dokumendid
Koolielu
Projektitöö
MTÜ Oma Kool
Teenused
Kontakt
Hoolekogu
Partnerid
E-MAIL
- - - - - - -
Protokoll-22.01.2008 PDF Trüki E-kiri

VÕRU JÄRVE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Võrus, 22.01.2008

Koosoleku algus: kell 14.00

Koosoleku lõpp: kell 15.30

Juhatas: Ester Peterson

Protokollis: Katrin Parv

Kohal viibisid: Pille Valdur, Eve Morel; Ester Peterson, Katrin Parv, Reet Kangro, Gaida Vassin, Ilmar Narusk

Puudus: Merike Kilter, Ulvi Raid, Evi Kask  Päevakord:

  1. kooli 2008.a. eelarvega tutvumine
  2. kooli õuealal asuva mänguväljaku täiendamine
  3. rehabilitatsiooniplaani täitmisest
  4. MTÜ Toetuskeskus Meiela loomisega seonduv
  5. info

 1. KUULATI: R. Kangro- tutvustas 2008.aastaks koostatud eelarvet. Suurenenud kulutusena spordihalli kasutamine.

OTSUSTATI  heaks kiita 2008.a. eelarve 

2. KUULATI: R. Kangro: mänguväljakute jaoks on kogutud raha nii annetuste kui sihitustega, suvel paigaldati ronimiskeskus, mida saavad kasutada väiksemad lapsed.  G. Vassin tutvustas erinevate tootjate ronimiskeskusi, hoolekogu liikmete poolt tehti ettepanekuid valiku osas (et oleks ka suurematel lastel võimalus ronida, turnida)Koolis kasutamata trepironija võõrandati Valga linnas abivajavale isikule,  

OTSUSTATI  trepironija võõrandamisest laekunud raha 30 000.00 krooni  kasutada laste mänguväljaku täiendamiseks (ronimiskeskus) 

3. KUULATI: R. Kangro: sellest aastast on ka Võru Järve Koolil rehabilitatsiooniplaani läbiviimise õigus. Vanemad, kes soovivad plaani siin läbi viia, anda teada. Ettepanek: kutsuda kooli psühholoog, kes räägib reh.plaani raames vanematele

OTSUSTATI: anda võimalus reh.plaani summade kasutamiseks perenõustamise teenuse alt, et kutsuda psühholoogi või psühhiaatrit vanematele rääkima  

4. KUULATI: R. Kangro tutvustas MTÜ Meiela loomisega seonduvat. Üheks asutajaliikmeks on ka MTÜ Oma Kool.

OTSUSTATI  teha väljasõit Maarja külla ja Nõnovale, et tutvuda selle projektiga  

5. INFO: - õpilastele on organiseeritud õppereis Tallinnasse Coca-Cola tehasesse. MTÜ Oma Kooli arvel on jääk   10 431  kr.  Reisi kulutused kaetakse osaliselt vanematelt ja MTÜ Oma Kooli arvelt summas 5000.00 krooni, kevadel saab ülejäänud raha kasutada nende laste ekskursiooniks, kes nüüd maha jäävad reisi kauguse tõttu.-  kooli tuleb ortopeed -  MTÜ Oma Kooli liikmete vastuvõtmine avalduse alusel 

 Ester Peterson/juhataja

Katrin Parv/protokollija

 
< Eelmine   Järgmine >