2018/2019 õppeaasta

Võru Järve Kooli tööplaan – september – november 2018

Kooli õppetöö korraldus 2018/2019

Kooli ühisürituste plaan 2018/2019

VJK õppetööst vaba aja tegevuste plaan järelevalve ja/või lapsehoiuteenuse raames 2018/2019