Hoolekogu

Üldhariduskooli hoolekogu liikmete valimise kord

Koosseis

Tööplaan

Otsused/protokollid

Aastaaruanded


vt ka Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §73