Korrad

Üldhariduskooli hoolekogu liikmete valimise kord
Võru Järve Kooli õpilase vastuvõtu tingimused ja kord - Taotlusvorm (pdf) 
Kodukord
Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühtne asjaajamiskord