Dokumendid

Arengukava  

Põhimäärus

Õppekava

Korrad

Koosseisud  

Võru Järve Kooli poolt osutatavate teenuste hinnakiri


Võru linna dokumendiregister


Riikliku järelevalve, haldusjärelevalve ja teenistusliku järelevalve käigus tehtud ettekirjutused ning otsused

Päästeamet

Paikvaatluse protokoll - 12.01.2015

Paikvaatluse protokoll- 04.10.2016

Terviseamet

Kooli kontrolltoimingu akt - 09.12.2015

Lapsehoiuteenuse kontrolltoimingu akt - 09.12.2015

Võru Maavalitsus

AKT Võru Järve Koolis teostatud järelevalve kohta - 29.09.2016

Maavanema korraldus - haldusjärelvalve akti kinnitamine - 11.11.2016