2011/2012

Projektid 2011/12 õppeaastal

1. KÄO Päevakeskusega koostöös jätkuprojekt „Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul” 01. aprill 2009 – 31. detsember 2011. projekt esitatud SA Innove meede 1.3.1 programmi.

Loe lähemalt: http://www.jarvekool.ee/site/content/view/69/103/

Käo   

2. Tiigrihüppe SA projekt "SüleTiiger 2011"

Üldhariduskoolide IKT taristu kaasajastamiseks.

3. Koostööprojektid MTÜ Toetuskeskusega Meiela

Meiela logo